Tagi

, , , , ,


W Programie Integracji Społecznej (PIS), bedącym częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) uczestniczy 500 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z 13 województw w kraju. Należy do niego także Gmina Szerzyny, która poprzez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa zorganizowala 31 stycznia 2009 roku w Remizie OSP w Żurowej spotkanie karnawałowe połączone z kolędowaniam, Jasełkami i występem swoszowskich „drobów”. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Z kolędą przez wieś„.  Na imprezie bawiło się ponad 150 osób zaproszonych z terenu całej gminy, w tym  radni i członkinie kół gospodyń wiejskich. Nie zabrakło oczywiście Orkiestry Dętej OSP z Żurowej. Biesiadzie przygrywał zespół VITRO BEND. Po wejściu do Unii chodzi przecież o to, by się integrować…