Tagi

, , ,


Istnieje możliwość otrzymania wsparcia z pieniędzy unijnych na zakup prywatnych kolektorów do ogrzewania wody. Ponosi się jedynie 50 % całkowitych kosztów instalacji, resztę refunduje Unia. Zainteresowani mogą pytać o szczegóły w Urzędzie Gminy Szerzyny tel. 014 6517300 wew. 138 (pokój nr 9), do dnia 20 lutego 2009 r. (piątek). Chętni do udziału w projekcie muszą podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon lub e-mail, informację o ilości osób mieszkających w budynku oraz o tym, czy istnieje przyłącz do wodociągu. Koszt jednego urządzenia wraz z montażem wynosi ok. 10-12 tyś. zł.

Inicjatywa wyszła od Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, który planuje przygotowanie wniosku do projektu związanego z pozyskaniem pieniędzy na dofinansowanie kosztów zakupu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody. Jest to możliwe w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.